Date a live Date a live Rinne Utopia Date a live 2 Date a live Ars Install Date a live Ars Install Date a live 2
Khởi đầu

DATE A LIVE

"Tinh linh, các sinh vật chuyên gây ra thiên tai đặc thù. Khi xuất hiện ở thế giới này, chúng gây ra các Không gian chấn, gây sức tàn phá lớn cho các khu vực. Giải pháp 1: Tiêu diệt bằng vũ khí. Giải pháp 2: Dụ dỗ... bằng hẹn hò".

Read More
Bạn thuở nhỏ

DATE A LIVE RINNE UTOPIA

Một người bạn thuở nhỏ của Shidou xuất hiện trong thế giới lặp đi lặp lại. Cậu phải lựa chọn một ai đó làm người yêu của cậu. Nếu không, thế giới sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi.

Read More
Cuộc hẹn tiếp tục

DATE A LIVE 2

Shidou tiếp tục nhiệm vụ hẹn hò và thu phục Tinh Linh. Cậu phát hiện ra mình có thể sử dụng sức mạnh thiên thần cậu đã phong ấn để đối đầu với kẻ thù loài người và sức mạnh của ác quỷ.

Read More
Tinh Linh Nhân Tạo

DATE A LIVE ARS INSTALL

Shidou chơi game thực tế ảo My Little Shidou 2 và bị kẹt trong thế giới ảo. Tại đó, cậu đã gặp một cô gái tên Arusu. Cô ấy hỏi cậu: "Tình yêu là gì vậy?".

Read More
Tinh Linh Tổng Hợp Mới

DATE A LIVE MAYURI JUDGEMENT

Tinh Linh Mayuri được tạo ra bởi tình yêu của các Tinh Linh khác dành cho Shidou.

Read More
Du hành thời gian

DATE A LIVE 3

Tinh Linh mới Natsurmi và Origami bị biến thành Tinh Linh trong lúc cố gắng thay đổi quá khứ. Shidou quay về quá khứ và tình cờ tìm thấy Phantom.

Read More
Join Date a live Fan Club On Facebook Now!